Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Članci

Filter

Izmjene u oporezivanju dohotka od 1.1.2018.g.

Pravilnik o porezu na dohodak od 1.1.2018.g.

Promjene koji donose izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak iz prosinca 2017.g.


Ne smatra se dohotkom potpore zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne katastrofe koju je proglasila Vlada RH pod uvjetom da su omogućene svim radniciam koji su pretrpjeli štetu

Neprofitne organizacije (udruge) mogu neoporezivo isplatiti naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe koji se isplaćuju osobama s invaliditetom koje u skladu s propisom kojim je uređen znak pristupačnosti imaju pravo na znak pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

 Znak pristupačnosti važi u slučaju:
     • kada vozilom upravlja s invaliditetom 80% ili više posto tjelesnog oštećenja
     • odnosno osobe s oštećenjem donjih ekstremiteta 60 ili više posto, ili se osoba s invaliditetom nalazi u vozilu


Potpora djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja do 1.750,00 kn mjesečno sada je moguća samo djetetu umrlog ili bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti


Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara


U slučajevima seminara, savjetovanja i izobrazbe koji ne traju dulje od sedam dana obračunavaju se dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do visine i pod uvjetima propisanim Pravilnikom,

Službeno putovanje - ako je ukupno na putovanju osoba provela više od osam, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu. (npr. u Sloveniji 7 sati u Hrvatskoj 5 sati – Radnik ima pravo na 1 tuzemnu dnevnicu jer nije u Sloveniji bio 8 ili više sati pa nema pravo na inozemnu dnevnicu. Uzima se u obzir za obračun dnevnica ukupan broj sati na putovanju)


 Inozemna dnevnica se obračunava od sata prelaska granice. Ako se putuje zrakoplovom  ino dnevnica se obračunava dva sata prije vremena predviđenog za polijetanje zrakoplova, pa do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u RH (do 31.12.2017. : od sata polaska zrakoplova)


Svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati


Službeno putovanje - smatra se da je osigurana prehrana i ako je osiguran obrok (ručak i/ili večera):

• u cijeni kotizacije za seminar, stručno savjetovanje i sl.
• u cijeni karte za putovanje brodom
• u cijeni zrakoplovne putničke karte zbog prekida putovanaj
• iz sredstava reprezentacije poslodavca

Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja ne smatra se osiguranom prehranom

Sezonski radnici - trošak smještaja i prehrane radnika, koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove, u skladu s propisima kojima su uređeni radni odnosi, za vrijeme rada u sjedištu poslodavca ili njegove poslovne jedinice izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika radi poslova koje obavlja (mjesto rada se razlikuje od mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika, pri čemu je mjesto rada udaljeno od tih mjesta najmanje 30 kilometara), a koji se podmiruju na teret poslodavca ne smatraju se dohotkom od nesamostalnog rada (neoporezivi su), pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama smještaja i prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem. Ako je smještaj i/ili prehrana organizirana kod samog poslodavca o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz odgovarajuću vjerodostojnu dokumentaciju.

Oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), a koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena.


Vrijednost dara u naravi od 1.1.2018.g. 600,00 kn (do sada 400,00 kn)

Umirovljenici – mogu se zaposliti do 4 sata bez gubljenja prava na mirovinu ako su ostvarili starosnu mirovinu

Uzdržavana djeca / članovi uže obitelji od 1.1.2018.g.


• uzdržavana djeca
    o djeca koju uzdržavaju roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici
    o djeca nakon završenog redovitog školovanja do prvog zapošljavanja

• uzdržavani članovi uže obitelji
   o bračni drug (također i izvanbračni drug, životni partner i neformalni životni partner)
   o roditelji poreznog obveznika
   o djeca nakon prvog zaposlenja
  o punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom


Ako netko koristi olakšice za uzdržavane članove koji više ne ostvaruju pravo trebaju to prijaviti Poreznoj upravi do 15.1.2018.g. ili će PU po službenoj dužnosti evidentirati promjene na Obrascu PK il izatvoriti Obrazac PK o čemu će obavijestiti poslodavca  i poreznog obveznika


Elektronička porezna kartica od 1.1.2018.g.


Od 1.1.2018 Obrazac PK dostavlja Porezna uprava (PU) elektroničkim putem poslodavcu i radniku

Ako poslodavac nije korisnik ePorezna ili ne ishodi suglasnost radnika PU izdaje obrazac PK u papirnatom obliku

Ako radnik nije korisnik sustava ePorezna PU izdaje obrazac PK u papirnatom obliku

Radnik promjene koje utječu na njegov osobni odbitak mora prijaviti u PU u roku 30 dana od dana nastanka promjene: putem poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili putem nadležne ispostave PU (iznimno)

Podsjetnik na važeće odredbe

Isplata prigodne nagrade (npr. božićnica, regres, i sl) neoporezivo se može isplatiti do 2.500,00 kn godišnje. Ako radnik radi kod 2 ili više poslodavaca ili je imao zasnovan radni odnos kod 2 ili više poslodavaca u poreznom razdoblju mora podnijeti pisanu izjavu u kojoj će navesti da li je kod drugog poslodavca ostvario isplatu. Može mu se isplatiti razlika do 2.500,00 kn.

Porez na dohodak ne plaća se na manjkove na imovini iz članka 7. stavka 1. točke 5. Zakona o porezu na dobit iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore ili Hrvatske obrtničke komore, u smislu poreza na dodanu vrijednost, ako je odluku da se ne tereti odgovorna osoba donio upravni odbor, nadzorni odbor ili skupština trgovačkog društva, a zbog nepostojanja objektivne mogućnosti utvrđivanja osobne odgovornosti radnika, člana društva ili druge fizičke osobe.

Zagreb, 23.12.2017.      MKD-biro d.o.o.

Copyright © 2021 MKD-biro. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).