Poruka
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Članci

Filter

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

U Narodnim novinama broj 73/13 objavljen je novi Zakon o porezu na dodanu vrijednost. On nam donisi mnogo novosti a mi ćemo vam ga pokušati približiti.

Najprije treba razlikovati područja primjene Zakona (čl. 3. Zakona o PDVu).
1.    tuzemstvo – područje Republike Hrvatske
2.    Europska unija, područje Europske unije, država članica, područje države članice -  područje država članica i područje Europske unije
3.    treća zemlja – bilo koja država ili područje koje nije područje Europske unije
4.    treće područje – dio područja države članice koje je izuzeto iz područja Europske unije
a.    u Saveznoj Republici Njemačkoj: otok Heligoland i područje Büsingen
b.    u Kraljevini Španjolskoj: Ceuta, Melilla i Kanarsko otočje
c.    u Republici Francuskoj: francuski prekomorski departmani
d.    u Helenskoj Republici: planina Athos
e.    u Republici Finskoj: Alandski otoci
f.    u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske: Kanalski otoci


Također sada treba razlikovati uvoz od stjecanja dobara, odnosno izvoz od isporuke dobara.

UVOZ DOBARA
Prema čl. 11 Zakona o PDVu uvozom dobara smatra se svaki unos dobara u Europsku uniju koja nisu u slobodnom prometu na području Europske unije, u skladu s carinskim propisima, odnosno svaki uvoz dobara iz trećeg područja i trećih zemalja.
Mjestom uvoza dobara je država članica na čijem se području dobra nalaze pri unosu u Europsku uniju.


Porezni tretman pri uvozu:

 • obračun PDV-a ako dobro ostaje u RH
 • oslobođenje ako se dobro odmah prevozi u drugu državu članicu


Oslobođenja pri uvozu nabrojana su u čl. 44. Zakona o PDV-u.


Ukoliko ste vi uvoznik dužni ste od Carinske uprave zatražiti EORI broj (Pravilnik o EORI broju možete vidjeti ovdje).


STJECANJE DOBARA
Stjecanje dobara se oporezuje u RH ukoliko:

 • je stjecatelj porezni obveznik (odnosno mi ako imamo PDV identifikacijski broj)
 • prodavatelj, odnosno isporučitelj je porezni obveznik (kada nam da svoj PDV identifikacijski broj i mi ga provjerimo na web stranici http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies i dobimo potvrdu da je PDV identifikacijski broj ispravan)
 • dobra su stvarno dopremljena u tuzemstvo (potrebno je imati dokaz)


Ukoliko nije zadovoljen jedan od slijedećih uvijeta dobra se oporezuju u zemlji članici iz koje stječemo dobra.


Stjecatelji koji nisu obveznici PDV-a (pravne osobe koje nisu porezni obveznici, mali porezni obveznici i poduzetnici koji nemaju pravo na odbitak pretporeza) ako prijeđu prag stjecanja (77.000,00 kn) u prethodnoj kalendarskoj godini ili tekućoj kalendarskoj godini, moraju zatražiti PDV identifikacijski broj i plaćaju PDV na stjecanje u državi odredišta.


Postoji mogućnost odustajanja od praga stjecanja, ali onda se to treba primjenjivati idućih dvije godine.


Napominjemo da se smatra da je PDV plaćen ako je u prijavi PDV-a iskazana porezna obveza bez plaćanja


IZVOZ DOBARA
Izvoz dobara je oslobođen plaćanja PDV-a. Također ste dužni od Carinske uprave zatražiti EORI broj.


ISPORUKA DOBARA
Isporuka dobara je oslobođena plaćanja PDV-a ukoliko:

 • primatelj dobara ima valjani PDV identifikacijski broj
 • na računu su iskazani ispravni PDV identifikacijski brojevi kupca i isporučitelja
 • su dobra otpremljena ili prevezena s područja PH na mjesto u drugoj državi

U slučaju da nisu ispunjeni svi gore navedeni uvijeti hrvatski porezni obveznik mora obračunati hrvatski PDV na računu.


OBAVLJANJE USLUGA
B2B usluge – temeljno načelo oporezivanja je mjesto sjedišta poduzetnika primatelja usluga

 • usluge oglašavanja
 • usluge konzultanata, inžinjera, odbjetnika, računovođa, prevoditelja i sl. usluge savjetovanja
 • usluge obrade podataka
 • ustupanje informacija
 • bankarske i financijske usluge
 • usluge osiguranja i reosiguranja
 • ustupanje osoblja
 • iznajmljivanje pokretne materijalne imovine, osim kratkotrajnog iznajmljivanja prijevoznih sredstava
 • omogućavanje pristupa do sustava za prirodni plin na području EU i električne energiju ili mreža za grijanje ili hlađenje i prijevoza ili prijenosa putem tih sustava ili mreža, te obavljanja dr. usluga koje su s tim povezane
 • telekomunikacijske usluge
 • usluge radijskog i TV emitiranja
 • elektronički obavljenje usluge iz čl. 118. toč. 2.
 • usluge prijevoza dobara
 • posredničke usluge

B2C usluge – sjedište poduzetnika koji obavlja usluge


POZIVANJE NA RAČUNU NA ODBREDBE ZAKONA O PDV-U U KOJIMA JE PROPISANO OSLOBOĐENJE

 • Isporuke od javnog interesa (prije čl. 11.) sada čl. 39.
 • Oslobođenje za ostale djelatnosti (prije čl. 11.a) sada čl. 40.
 • Isporuke dobara za koje nije bio moguć odbitak pretporeza (osobni automobili, reprezentacija...)(prije čl. 11.b) sada čl. 40. st. 2.
 • Oslobođenja pri izvozu dobara izvan EU (prije čl. 13.) sada čl. 45.
 • Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom (prije čl. 13.a) sada čl. 48.
 • Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom (prije čl. 13.b) sada čl. 47.
 • Mali porezni obveznik (prethodne godine isporuke dobara i usluga manje od 230.000,00 kn) (prije čl. 22.) sada čl. 90.
 • U slučaju kad tuzemni porezni obveznik prenosi obvezu plaćanja PDV-a na primatelja dobara ili usluga (npr. isporuka dobara poreznim obveznicima u državama članicama EU, obavljanje usluga poreznim obveznicima u državama članicama EU) – staviti napomenu „prijenos porezne obveze“ ili engleski izraz „reverse charge
 • Porezni obveznik poreza na dohodak (obrtnici i dr.) trebaju napisati napomenu „obračun prema naplaćenoj naknadi


                                                                                                                    Vaš MKD - BIRO d.o.o.

Copyright © 2021 MKD-biro. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).