Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Članci

Filter

Korištenje godišnjeg odmora

Bliži se vrijeme godišnjih odmora pa u skladu s time dostavljamo vam par informacija vezanih u isto.
Svaki poslodavac sam određuje pravila vezana uz korištenje godišnjeg odmora okvirom odnosno aktom o pravima i obvezama iz radnog odnosa (kolektivnim ugovorom, Pravilnikom o radu, Ugovorom o radu). No Zakonom o radu (NN br. 149/09) propisani su minimalni zahtjevi kojih se poslodavac mora pridržavati.

Minimalni zahtjevi vezani uz korištenje godišnjeg odmora iz Zakona o radu su slijedeći.
•    godišnji odmor traje najmanje četiri tjedna
•    dani korištenja godišnjeg odmora se računaju prema redovnom rasporedu rada ( ukoliko radnik radi pet dana u tjednu ima pravo na minimalno 20 radnih dana godišnjeg odmora, sukladno tome ukoliko radnik radi šest dana u tjednu ima pravo na minimalno 24 dana godišnjeg odmora)
•    dulje trajanje godišnjeg odmora može se propisati ranije spomenutim aktima
•    ukoliko se godišnji odmor koristi u više navrata, dio godišnjeg odmora se treba iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, dok se ostatak može iskoristiti po potrebi
•    preostali neiskorišteni dio godišnjeg odmora mora se iskoristiti do 30.6. tekuće godine
•    raspored za korištenje godišnjih odmora mora se donijeti najkasnije do 30.6. za tekuću godinu, te radnici moraju biti obaviješteni o donesenom rasporedu najmanje 15 dana prije početka korištenja istog
•    u slučaju raskida radnog odnosa poslodavac je dužan radniku isplatiti naknadu za neiskorišten godišnji odmor (navedeno se odnose na sve oblike raskida radnog odnosa). Ukoliko nije utvrđena naknada za neiskorišteni godišnji odmor nekim od akata, naknada se utvrđuje kao prosjek plaća isplaćenih u protekla tri mjeseca (u prosjek plaća ulaze redovna plaća i dodaci na plaću)
•    novozaposleni radnik stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada kod poslodavca (ali samo u slučaju da mu je to prvo radno mjesto ili je prošlo više od 8 dana između dva radna odnosa). U slučaju otkaza unutar prvih šest mjeseci, poslodavac je dužan isplatiti naknadu razmjernu broju dana godišnjeg odmora
•    Razmjerni broj dana GO = (broj dana GO za cijelu god)/12 x navršeni mjeseci rada

                                                          Vaš MKD – BIRO d.o.o.

 

Porez na dohodak od kapitala na udjele u dobitku

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak od 23.2.2012. uvedeno je 1.3.2012. oporezivanje dobitka (dividendi) ostvarenih u razdoblju od 2001. do 31.12.2011.

S obzirom na to da je navedena izmjena bila retrogradna primjena Zakona koju Ustav RH ne dopušta, Ustavni sud je donio 3.4.2013. Rješnje kojim „privremeno obustavlja izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji Porezne uprave i Ministarstva financija i drugih adresata vezanih uz naplatu poreza na dohodak svim obveznicima poreza na dohodak koji su taj dohodak ostvarili na temelju dividendi i udjela u kapitalu ostvaren do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak...“

 

Treba napomenuti da navedeno Rješenje Ustavnog suda RH još nije konačno, ali prema njemu se nebi trebao plaćati predujam poreza na dohodak po osnovi dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji se isplaćuje iz dobiti koja je ostvarena do 1. ožujka 2012.

 

Do donošenja konačnog Rješenja Ustavnog suda RH ostaje neizvjesno mogu li se neoporezivo isplaćivati dobitci (dividende) ostvrene u razdoblju 2001. do 2011. godine.

Mišljenje je dano pod brojem 513-07 21-01/13-3 od 16.4.2013. 

 

Sa donošenjem konačnog Rješenja Ustavnog suda RH biti ćete dodatno obavješteni.

 

 

 

                                                              Vaš MKD-BIRO d.o.o.

Minimalna plaća od 1.6.2013.

U Narodnim novinama br. 51/13 objavljena je Uredba o visini minimalne plaće.

Navedenom Uredbom propisana je svota minimalne bruto plaće u iznosu od 2.984,78 kn.
Nova svota minimalne plaće počet će se primjenjivati od 1. lipnja 2013. do 31. prosinaca 2013.

                                                                      Vaš MKD-BIRO d.o.o.

Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta

Roditelj koji ne živi s djetetom dužan je platiti  za mjesečno uzdržavanje djeteta. Minimalni iznos za uzdržavanje djeteta određuje se u postotku od prosječne mjesečne plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj koja je u 2012. godini iznosila 5.478,00 kn.

Državni zavod za statistiku je u Prioćenju broj 9.1.1/12, 28. veljače 2013. godine objavio da minimalni iznosi za uzdržavenje djeteta u 2013. godini iznose:

  • za dijete do 6 godina 17%  prosječne plaće = 931,26 kn
  • za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće = 1.095,60 kn
  • za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 0 1.205,16 kn

Navedeni minimalni novčani iznosi za uzdržavanje dijeteta stupaju na snagu 1. travnja 2013. godine.

                                Vaš MKD-BIRO d.o.o.

Copyright © 2021 MKD-biro. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).