Poruka
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Božićnica i prigodni darovi u 2012.

Ispis
Objavljeno Srijeda, 05 Prosinac 2012

Poslodavac je tijekom 2012. godine mogao radniku neoporezivo isplatiti do 2.500,00 kn prigodnih darova. Navedeni prigodni darovi uobičajeno obuhvaćaju božićne ili uskrsnu blagdane i korištenje godišnjeg odmora.

BOŽIĆNICA

Neoporezivi iznos prigodnih darova se bez obveze obračuna poreza na dohodak mogu isplatiti svim osobama koje su na osnovi radnog odnosa prijavljene na obvezna osiguranja. U skladu s time, neoporezivu svotu božićnice mogu ostvariti i radnici na bolovanju, komplikacijama u trudnoći te rodiljnom ili roditeljskom dopustu, godišnjem odmoru i sl.

Prigodna nagrada može se neoporezivo dodijeliti radniku, neovisno o tome u kojem dijelu godine je s poslodavcem započeo radni odnos. U slučaju da je radnik kod bivšeg poslodavca u tijeku godine već dobio neoporezivu svotu nagrade od 2.500,00 kn, novi poslodavac mu može isplatiti neoporezivo 2.500,00 kn božićnice.

Važno je za napomenuti da poslodavci ne mogu umjesto neoporezive prigodne nagrade od 2.500,00 kn (božićnica, uskrsnica, regresa i drugih sličnih prigoda) neoporezivo isplatiti neku drugu naknadu koja bi inače podlijegala obvezi obračuna poreza na dohodak.

Kada bi poslodavac radniku isplatio božićnicu u svoti iznad propisane neoporezive (2.500,00 kn), razlika između propisane svote i isplaćene svote smatra se primitkom koji se treba oporezivati na način propisan za dohodak od nesamostalnog rada.

DAR U NARAVI

Na temelju čl. 16. st. 3. t. 7. Pravilnika o porezu na dohodak, poslodavci pri davanju darova, usluga bez naknade mogu svojim radnicima dodijeliti dobra i usluge, čija pojedinačna vrijednost ne prelazi svotu od 400,00 kn godišnje. 

Dar do 400,00 kn (uključujući i PDV) poslodavac može radniku dodoijeliti isključivo u naravi (dobro ili usluga). Oblici i načini darivanja mogu biti:

  • Poslodavac može dar (dobro ili uslugu) kupiti sam te darovati radnike
  • Poslodavac može dar izuzeti iz vlastite prodavaonice ili sa zaliha gotovih proizvoda
  •  Radnici mogu samostalno odabrati dar u određenoj prodavaonici s kojom je poslodavac sklopio ugovor o pristupanju dugu

DAR ZA DJETE

Poslodavac možesvome radniku tijekom godine neoporezivo dodijeliti svotu do 600,00 kn u obliku dara djetetu. Darovi se mogu dodijeliti svoj djeci u dobi do 15 god, odnosno djetetu koje do dana 31. prosinca tekuće godine navršilo 15 godina

DARIVANJA POSLOVNIH PARTNERA

Da bi darivanje bilo neoporezivo, stvari koje se daruju ne smiju pojedinačne vrijednosti biti veće od 80,00 kn (bez PDV-a), te se ne smije poklanjati više darova jednoj osobi u jednom tromjesječju, te ne smije postojati obveza protuisporuke dobara ili usluga od strane primatelja.

 

Copyright © 2020 MKD-biro. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).