Poruka
 • EU e-Privacy Directive

  This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

  View e-Privacy Directive Documents

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Paušalno oporezivanje u 2013. g.

Ispis
Nadređena Kategorija: Croatian Objavljeno Srijeda, 05 Prosinac 2012

Od 1.1.2013. godine na snagu stupa novi način paušalnog oporezivanja uređen Zakonom o porezu na dohodak (NN 177/04 - 22/12), Pravilnikom o porezu na dohodak (NN 95/05 do 61/12) i Pravilnikom o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti (NN 143/06 i 61/12).

Zakonom su uređeni novi pragovi za prelazak na paušalni način oporezivanja, te nove razine godišnjeg paušalnog poreza.

Vrste djelatnosti koje se mogu paušalno oporezivati:

 • samostalne djelatnosti obrta
 • samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva (iz čl. 18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak)

Uvjeti za ulazak u paušalni način oporezivanja za samostalne djelatnosti obrta (čl. 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti):

 1. nije obveznik PDV-a (dobrovoljni ili po sili Zakona), odnosno godišnja isporuka nije veća od 230.000,00 kn (novo! do sada je prag iznosio 85.000,00 kn)
 2. primici u prethodnoj godini nisu bili veći od 65% od svote propisane za obvezni ulazak u sustav PDV-a (što znači da ukupni primici u prethodnoj godini ne smiju biti veći od 230.000,00 x 65% = 149.500,00 kn)
 3. nema izdvojene poslovne jedinice i pogone
 4. nije trgovina i ugostitelj

Važno je da moraju kumulativno biti ispunjeni svi uvjeti.

Kod samotalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva  prema čl.18. st. 3. Zakona o porezu na dohodak poljoprivrednici koji ostvaruju ukupni godišnji primitak veći od 35% iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav PDV (230.000,00 x 35% = 80.500,00 kn) i ostvaruju poticaje po posebnom Zakonu, postaju obveznici poreza na dohodak, odnosno moraju se prijaviti u RPO registar u Poreznoj upravi. Sve dok poljoprivrednici po osnovu svoje djelatnosti ne ostvare ukupan godišnji primitak veći od 149.500,00 kn mogu izabrati mogućnost plaćanja godišnjeg paušalnog poreza i prireza, a prema rješenju PU.

Tko nikako ne može ući u sustav paušalnog oporezivanja: zdravstvena djelatnost, odvjetnici, javni bilježnici, porezni savjetnici, tumači, prevoditelji i vještaci. Drugim riječima oni su dužni voditi poslovne knjige i podnijeti godišnju poreznu prijavu.

Novina je i da u sustav paušalnog oporezivanja može ući i zajedničko obavljanje samostalne djelatnosti, ali im ukupan dohodak od zajedničkog obavljanja samostalne djelatnosti ne smije biti veći od 149.500,00 kn i da svi supoduzetnici pojedinačno udovolje i ostalim propisanim uvjetima (da nisu obveznici PDV-a, da nemaju izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona i da se ne bave trgovinom ili ugostiteljstvom).

Paušalisti su obvezni samo voditi knjigu prometa (obrazac KPR) za gotovinski i negotovniski promet, te na temelju iskazanih podataka o prometu iz Obrasca KPR najkasnije 15 dana po isteku kalednarske godine podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave novo izvješće na novom Obrascu PO-SD.

Odnosno prvi Obrazac PO-SD podnosi se do 15.1.2014. za 2013.

Također su nove i tri razine godišnjeg paušalnog poreza (za razliku od jedne razine koja je bila do sada).

Ukoliko netko tko nije paušalist želi prijeći na paušalan način oprezivanja mora sve one račune koje je izdao, a nije naplatio kao i one račune koje je primio, a nije platio prikazati u svoj promet (bez iskazivanja PDV-a),  kao i svu dugotrajnu imovinu koju posjeduje. Nakon toga ukoliko mu godišnji primitak ne prelazi 149.500,00 kn on može prijeći u paušaliste.

No ako posjedujete neku značajniju dugotrajnu imovinu gotovo da je nemoguće da će vam ukupni godišnji primitak biti manji od 149.500,00 kn a samim time gubite pravo prelaska na paušaliste.

FISKALIZACIJA

Paušalisti su mali obveznici fiskalizacije odnosno oni su dužni provoditi pojednostavljeni postupak fiskalizacije. Što to znači, oni su dužni izdati račun koji mora biti uvezen u posebnu knjigu računa označenu rednim brojevima a koja se prije početka upotrebe mora ovjeriti u Poreznoj upravi. Sam izgled knjige računa i na koji način će biti ovjeren od strane Porezne uprave biti će propisan Pravilnikom koji se očekuje početkom prosinca zajedno sa konačnim Zakonom o fiskalizaciji.

 

Copyright © 2020 MKD-biro. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).